Mer att tänka på när du väljer limpistol

Rapids limpistoler är utrustade med olika funktioner. Här kan du läsa mer om deras fördelar och användningsområden.

Sladdlösa limpistoler

Sladdlösa limpistoler är användbara för att få extra manöverutrymme i trånga och svåråtkomliga utrymmen och när du inte har tillgång till elektricitet.

De är också praktiska när du vill arbeta med hög precision eftersom ingen sladd är i vägen. Det finns två varianter av sladdlösa limpistoler:

 • En batteridriven som laddas upp och kan användas sladdlöst under en längre period.
 • En som laddas med urkopplingsbar sladd och kan användas sladdlöst under en kortare tid (cirka 7 minuter).

 

Limflöde

 • Limflöde beskriver hur mycket lim en limpistol levererar under en timme. Det uttrycks i gram per timme (g/h).
 • Ett högt limflöde gör det lättare att arbeta snabbt med hög intensitet.
 • Varje limpistol har ett specificerat limflöde – jämför kapaciteten hos olika modeller.

Uppvärmningstid

 • Anger hur snabbt limpistolen når användningstemperatur.

Reglerbar temperatur

 • Limpistoler med reglerbar temperatur är anpassade för speciallim som behöver en specifik temperatur för att ge optimalt fäste. Temperaturen kan ställas på exakt den nivå som limmet kräver.

Utbytbara munstycken

Vissa limpistoler har utbytbara munstycken som optimerar limflödet och gör att limpistolen kan användas på flera olika sätt. Förutom standardmunstycket som alltid följer med finns det flera andra varianter.

 • Bredstrålande munstycken fördelar limmet i flera tunna linjer och passar bra för att försluta kartonger eller för att fästa golv och mattor.
 • Förlängda munstycken ger ökad precision i små utrymmen och passar bra för att fästa exempelvis fiberoptiska kablar och elektroniska komponenter.

Mobila och fasta ställ

 • Fasta ställ bidrar med extra stöd vilket ger ökad precision vid intensivt arbete.
 • Mobila ställ kan fällas bort för att ge mer plats framför limpistolen, vilket ger extra manöverutrymme.

Våra limpistoler:

Se alla våra limpistoler här.

Läs mer:

Guide: Så väljer du rätt smältlim
Guide: Så väljer du rätt limpistol