Stopka strony internetowej

Niniejsza strona internetowa należy do firmy:

ACCO Brands EMEA 
Esselte Polska Sp. z o.o.
Postępu 18A
02-676 Warszawa, Polska
Tel. (+48) 22 874 30 50

Fabryka Kozienice
Tel. (+48) 48 611 91 00

Dane rejestrowe:
Esselte Polska Sp. z o.o.,
ul. Przemysłowa 11A, 26-900 Kozienice

NIP: 8120005317
REGON: 670014990
KRS 0000032572