Fästsystemet för trädgårds- och stängseltänger

Snabb fastsättning

Vårt sätt att fästa stängslet är två gånger snabbare än det traditionella sättet som är att vrida och klämma ihop tråden. Föreställ dig att du behöver förbereda trådbitar som ska fästas var 50:e cm längs med spänntråden och sen behöva vrida varje bit med en vanlig tång. Det kommer ta sin tid.

Med Rapids stängseltänger laddar du bara tången med rätt ringklammer och klämmer sedan ihop den med en hand. Fortsätt sedan med en ny ringklammer var 50:e cm och sedan sitter stängselnätet fast på spänntråden och stängslet är klart.

Ladda

Stängsel- och trädgårdstängerna är snabba och enkla att ladda med ringklammer.

Säkert

Stängda ringklammer kan inte skada dig vilket kan vara fallet när tråden vrids ihop. Ger ett säkert och bra resultat.

Med en tång från Rapid

Utan en tång från Rapid