Οδηγίες Ανακύκλωσης Συσκευασιών

Στη Rapid Tools εργαζόμαστε για να μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις συσκευασίες που χρησιμοποιούμε και να κάνουμε τις συσκευασίες που έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανακυκλώσιμες.

Είναι εύκολο να ανακυκλωθεί η συσκευασία όταν είναι κατασκευασμένη από μεμονωμένους τύπους υλικών και μπορείτε εύκολα να βάλετε διαφορετικά υλικά στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης.

Ως εκ τούτου, έχουμε επισημάνει τα υλικά συσκευασίας μας με τα τυπικά εικονίδια τύπου υλικού και παρακάτω μπορείτε να δείτε πώς μπορούν να ανακυκλωθούν αυτοί οι διαφορετικοί τύποι υλικών.

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Κουτί

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

Κάρτα / Κυματοειδές χαρτόνι

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ακριβείς τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τυπωμένο ένθετο χαρτί

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

Χαρτί / Κάρτα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ακριβείς τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλαστική σακούλα/συρρίκνωση

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

Πλαστική ύλη

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ακριβείς τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Έντυπη κάρτα

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

Χαρτί / Κάρτα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ακριβείς τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλαστικό κουτί / συσκευασία clam

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

Πλαστική ύλη

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ακριβείς τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Γωνιακό προστατευτικό κομμάτι

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

Χαρτί/Κάρτα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ακριβείς τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Γωνιακό προστατευτικό κομμάτι

ΤΥΠΟΣ(ΟΙ) ΥΛΙΚΟΥ

Πλαστική ύλη

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΤΕ

Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για ακριβείς τοπικές οδηγίες ανακύκλωσης