Στοιχεία Έκδοσης

Esselte Greece Limited είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καταχωρημένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕΜΗ 005815901000 και έδρα Βουτσινά 72, Χολαργός, Αθήνα, Ελλάδα.  Ο  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου  είναι 999682953.