Milieubeleid

Aandacht voor het milieu

Als een van 's werelds grootste leveranciers van nietsystemen, smeltlijmproducten en perforators wil Isaberg Rapid AB ook op milieugebied een voortrekkersrol spelen. We streven naar een ecologisch verantwoorde, duurzame ontwikkeling en nemen daarmee verantwoordelijkheid voor toekomstige milieuaspecten. Bovendien komt dit onze financiële gezondheid ten goede.

Daarom willen we:

  • voldoen aan alle wetten en voorschriften op milieugebied
  • proberen onze milieudoelstellingen te halen en voortdurend verdere verbeteringen aan te brengen
  • bij het gebruik van chemicaliën het 'substitutieprincipe' volgen
  • vervuiling zo veel mogelijk voorkomen of beperken en grondstoffen en energie zo efficiënt mogelijk gebruiken.

 ISO-certificaat

 Isaberg Rapid AB heeft al sinds jaar en dag veel aandacht voor het milieu. In 1999 kreeg de Zweedse fabriek een certificaat volgens ISO 14001, de internationale specificatie van een milieubeheersysteem met eisen en richtlijnen voor de milieu-impact van organisaties. Dit milieubeheersysteem waarborgt dat we de bestaande wet- en regelgeving naleven en dat we voldoen aan de milieu-eisen van onze klanten, onze eigenaren en onze buren.

Het milieubeheersysteem bevat ook richtlijnen voor oppervlaktebehandeling, productontwikkeling, verpakking en afvalbeheer. Deze aspecten hebben onze voortdurende aandacht.


Naleving van de RoHS-norm

Isaberg Rapid AB verklaart dat alle elektronische en elektrische producten die door Isaberg Rapid AB op de Europese markt worden gebracht, voldoen aan Europese Richtlijn 2002/95/EC (RoHS).