Miljøpolitik

Miljømæssig ansvarlighed hos Rapid

Som en af verdens førende leverandører af hæftningsprodukter, hot-melt-produkter og hullemaskiner vil Isaberg Rapid AB være blandt de førende aktører, hvad angår miljømæssige emner. Vi vil sigte mod en miljømæssig bæredygtig udvikling og derved tage ansvar for kommende miljømæssige problemstillinger, der går hånd i hånd med en god finansiel drift.

Det betyder, at vi skal:

  • overholde relevante love, påbud, forskrifter og andre miljøkrav.
  • stræbe efter at opfylde miljømæssige mål og opnå løbende forbedringer.
  • agere i henhold til substitutionsprincippet, når der anvendes kemikalier.
  • forsøge at reducere og forhindre forurening og fremme effektiv brug af råmaterialer og energi.

ISO-certifikat

Isaberg Rapid har indgået en langvarig forpligtelse om at arbejde med miljømæssige problemstillinger. I 1999 blev driften på det svenske anlæg certificeret i henhold til ISO 14001, som er den internationale specifikation for et miljøstyringssystem, der specificerer kravene vedrørende miljømæssige indvirkninger fra organisatoriske aktiviteter. Miljøstyringssystemet sikrer, at vi følger eksisterende love og opfylder miljømæssige krav fra vores kunder, ejer og naboer.

Systemet omfatter desuden overfladebehandling, produktudvikling, emballage- og affaldsstyring, som er områder, vi konstant fokuserer på.

RoHS-kompatibilitet

Isaberg Rapid AB certificerer, at alle elektroniske og elektriske produkter, som sendes ud på EU-markedet af Isaberg Rapid AB, overholder EU-direktivet 2002/95/EF (RoHS).